Digitale didactiek en leeractiviteiten - Curio Hub
  
  

Mijn portaal      Studentenportaal       Updates       Bijlagen
-->

Didactiek

Blended ontwerp

Leerlandschap en tools

Creatie leerinhoud

Hulp en handleidingen

AVG


-->

Kaders afstandsleren

Er zijn nogal wat containerbegrippen in omloop als het gaat om onderwijs op afstand. Om binnen Curio dezelfde (digi)taal te spreken en ook naar de lerende, ouders en bedrijven helder te communiceren hebben we hieronder de belangrijkste begrippen gedefinieerd.

meer lezen

Pedagogiek en didactiek afstandsleren

We weten allemaal dat 'pedagogisch-didactisch' handelen de basis is van ons vak. Maar hoe pakken we dat online aan?

meer lezen

Online interactieve lessen

Bij een synchrone online leeractiviteit is het belangrijk te werken met korte stukken en meerdere pauzes. Hoe houd je het behapbaar voor jezelf en je studenten?

meer lezen

Online begeleiden groep / individu

Het op afstand begeleiden van de lerende blijft na de coronatijd een waardevolle aanvulling op de traditionele fysieke begeleiding. De docent/begeleider op onderstaande deelgebieden combineert de begeleiding op school (of op het leerbedrijf) met begeleiding op afstand.

meer lezen

Online praktijklessen

Wij zijn van het beroepsonderwijs dus het leren gebeurt idealiter in de beroepspraktijk, via stage of op school in praktijklokalen, simulatieruimtes of werkplekken. Toch wordt mobiel leren en het tijd- en plaatsonafhankelijk volgen van de ontwikkeling van praktijkvaardigheden steeds belangrijker, ook zonder coronabeperkingen.

meer lezen

Online opdrachten en zelfstudie

Veel lerenden vinden het prettig om tijd- en plaatsonafhankelijk te kunnen werken aan hun (online) opdrachten. Afhankelijk van het ritme van hun (bij)baan, hun gezin of hun vrijetijdsbesteding/sport (of soms zelfs hun bioritme) bepalen ze zelf waar en wanneer ze zelfstudie of ‘huiswerk’ doen.

meer lezen

Online formatief toetsen

Als we een groter aandeel online lessen verzorgen, leeft de vraag hoe we niveau en voortgang van de lerende volgen.

meer lezen