Algemene richtlijnen - Curio Hub
  
  

Mijn portaal      Studentenportaal       Updates       Bijlagen
-->

Didactiek

Blended ontwerp

Leerlandschap en tools

Creatie leerinhoud

Hulp en handleidingen

AVG


-->

Algemene richtlijnen

 • Zorg ervoor dat er geen privacygevoelige gegevens of andere personen ongewenst in beeld komen, zodra de camera aan staat;
 • Bij voorkeur wordt de achtergrond vervaagd, middels de opties die de applicatie daarvoor biedt (blurfunctie);
 • Bij voorkeur wordt er een headset of koptelefoon gebruikt;
 • Bij voorkeur wordt de microfoon gedempt. Als de microfoon aan staat, zorgt de spreker ervoor dat er geen privégesprekken of andere storende geluiden hoorbaar zijn;
 • Kleed je aan zoals je ook op locatie gekleed zou zijn.

Voor studenten geldt:

 1. Je steekt je digitale hand op als je een vraag hebt;
 2. Je gebruikt je eigen naam bij online applicaties;
 3. Je gebruikt de chat van het MS-Teams kanaal alleen voor zaken die betrekking hebben op de leeractiviteit;
 4. Je camera moet (tijdelijk) aan wanneer de docent dit verlangt (bijvoorbeeld voor het vaststellen van de aanwezigheid). Indien een student dit weigert kan de docent dit eventueel als absentie registreren;
 5. Je neemt de les niet op en filmt deze niet;
 6. Je maakt geen foto’s of screenshots van de les.

Voor docenten geldt:

 1. Docenten zijn in het kader van het geven van onderwijs in beeld, buiten deze beroepsessentiële uren geldt geen verplichting;
 2. Bij voorkeur worden de lessen niet opgenomen. Mocht dit toch nodig zijn (bijvoorbeeld voor flipping the classroom, voor versnellers of instromers of om tijd- en plaatsonafhankelijk leren te bevorderen), dan dienen de studenten te worden geïnformeerd over het doel en bewaartermijn van de opname;
 3. Deze opnames mogen niet openbaar gepubliceerd worden, niet met onbevoegden gedeeld worden en dienen na de afgesproken bewaartermijn verwijderd te worden;
 4. Aanvullende richtlijnen bij het streamen van een les vanuit een locatie met studenten:
  Zorg ervoor dat de studenten die in de klas aanwezig zijn niet herkenbaar in beeld zijn. Hang/zet de camera bij voorkeur achter in de klas. Op die manier zijn gezichten niet zichtbaar in beeld.

 

CURIO richtlijnen voor afstandsonderwijs | v.03 | update 22 december 2021