Generatieve AI - Curio Hub
  
  

Mijn portaal      Studentenportaal       Updates       Bijlagen
-->

Didactiek

Blended ontwerp

Leerlandschap en tools

Creatie leerinhoud

Hulp en handleidingen

AVG


-->

Voorbeelden van Generatieve AI

Het meest bekende voorbeeld van generatieve AI is de chatbot ChatGPT van OpenAI, die gebaseerd is op het taalmodel GPT. Er zijn echter veel meer generatieve AI-tools beschikbaar die vaak zeer bruikbaar zijn voor het onderwijs.

Een vaak onderschat alternatief voor ChatGPT is CoPilot for Web. CoPilot for Web is ook gebaseerd op het GPT taalmodel. Het belangrijkste is gebruikers met Curio-account in een meer afgeschermde omgeving kunnen werken. Ingevoerde data wordt dan niet gebruikt om de technologie verder te ontwikkelen. Een groot voordeel als je binnen het onderwijs werkt.


Er zijn ook specifieke chatbots getraind voor bijzondere taken. Bijvoorbeeld, Elicit helpt bij het zoeken naar wetenschappelijke artikelen. Perplexity is een krachtig taalmodel dat geen account vereist en daardoor minder persoonsgegevens verzamelt.

Naast tekstgeneratoren zijn er tools die afbeeldingen, AI Avatars inclusief stemmen en code genereren. Ook zijn er tools die audio kunnen transcriberen. Binnen veel applicaties en tools die we dagelijks gebruiken, wordt steeds vaker generatieve AI geïntegreerd. Voorbeelden hiervan zijn LessonUp, Canva en het Microsoft 365 pakket.


Uitdagingen en mogelijke problemen

Leuk feitje: jouw leerlingen of studenten gebruiken deze technologieën al volop.

Bij Curio zitten we daarom niet stil. We bieden bijvoorbeeld workshops aan over het gebruiken van generatieve AI (link naar Curio academie). Ook zijn we momenteel bezig met het ontwikkelen van een beleid op dit gebied. Dit beleid, samen met ondersteunende materialen, verwachten we in de tweede helft van 2024 te presenteren.


Veel problemen kun je voorkomen door je leerlingen of studenten te helpen verantwoord gebruik te maken van generatieve AI. Leg uit wat generatieve AI is en hoe het ongeveer werkt. Voor nu zijn er al mooie online hulpmiddelen beschikbaar, enkele aanbevolen bronnen zijn:

Wil je eerst jezelf meer bekwamen?

Naast de trainingen ‘Generatieve AI in je les’ via de Curio academie is er een Nationale AI Cursus speciaal voor het onderwijs.


Do's en Don'ts

In afwachting van Curio-breed beleid op het gebied van generatieve AI geven we je deze do’s en don’ts alvast mee bij het inzetten van generatieve AI.

Do’s

 • Wees je ervan bewust dat jouw data gebruikt wordt wanneer je tools gebruikt. Dit betreft niet enkel de gegevens die je intypt, maar bijvoorbeeld ook om cookies en locatiegegevens.
 • Gebruik CoPilot for Web met je Curio-account om ervoor te zorgen dat er veiliger met je data wordt omgegaan.
 • Wanneer je een tekst wil gebruiken die persoonsgegevens bevat, zorg er dan altijd voor dat deze gegevens geanonimiseerd zijn voordat je ze invoert. Vervang bijvoorbeeld de naam van een student door ‘Student 1’.
 • Houd je aan de gebruiksvoorwaarden van de tools. Het niet naleven van deze kan Curio zowel een juridisch als imagotechnisch schaden.

Don’ts

 • Deel nooit persoonsgegevens van jezelf, je studenten/ leerlingen of werkveldpartners. Dit is in strijd met de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).
 • Vertrouw niet blindelings op de output van generatieve AI; deze kan fouten bevatten waarvoor je zelf verantwoordelijk blijft.
 • Upload geen documenten die niet in handen van derden mogen vallen.
 • Verplicht leerlingen en studenten nooit generatieve AI tools te gebruiken. Wij kunnen niet garanderen dat hun data zorgvuldig wordt behandeld. Wees je er ook van bewust dat veel van deze tools niet gebruikt mogen worden door personen onder de 13 jaar of zelfs niet door minderjarigen conform de gebruiksvoorwaarden.

CURIO-richtlijnen bij toetsing en examinering

De examencommissie bewaakt de kwaliteit van examinering, het onderwijsteam is verantwoordelijk voor de vorm van examinering.

Wanneer de kwaliteit van examinering en de gelijkwaardigheid van het diploma niet meer geborgd is, is het noodzakelijk om in gesprek te gaan over de vorm van examineren, met elkaar én met de examenleverancier.


Praktische voorbeelden van checken op fraude met een tekstrobot zijn:

 • Laat leerlingen digitaal voorbereiden en neem een examen schriftelijk af met pen en papier.
 • Naast een verslag kan ook een CriteriumGericht Interview afgenomen worden.
 • Laat een schrijfopdracht een mondelinge toelichting krijgen.
 • Laat surveillanten extra controleren op het inloggen op het examen-account en niet in een vrije browser.
 • Laat surveilanten actief rondlopen.
 • Laat surveillanten of beoordelaars achter in de ruimte staan/zitten en de schermen inzien.
 • It’s Learning heeft een beveiligde toetsmode browser.
 • Bevraag de examenleverancier op hun beveiliging en aanpak.


ChatGPT en onderwijs

Gebruik ChatGPT in jouw lessen op een manier die bijdraagt aan het leerproces van leerlingen.

Met dank aan het practoraat interactieve technologie van ROC Tilburg.


Lees / download A3