Status mbo herontwerp - Curio Hub
  
  

Mijn portaal      Studentenportaal       Updates       Bijlagen
-->

Didactiek

Blended ontwerp

Leerlandschap en tools

Creatie leerinhoud

Hulp en handleidingen

AVG


-->

Soms past het rotatiemodel, soms het zelfblend model. Dat verschilt per doelgroep, per branche of hangt samen met de beoogde mate van flexibiliteit.

Wil jij zelf aan de slag om je les of lessenreeks blended te ontwerpen en ben je op zoek naar voorbeelden?  Bekijk de voortgang van verschillende onderwijseenheden binnen verschillende sectoren.