De fysieke ruimte - Curio Hub
  
  

Mijn portaal      Studentenportaal       Updates       Bijlagen
-->

Didactiek

Blended ontwerp

Leerlandschap en tools

Creatie leerinhoud

Hulp en handleidingen

AVG


-->

Configuratiekaarten

De Curio-configuratiekaarten geven overzichtelijk weer welke hardware je nodig hebt om een invulling te geven aan jouw didactische wensen.

Of het nu gaat om een kleine aanpassing of een wat grotere vaste opstelling. De kaarten worden jaarlijks (november) onderhouden i/o de digicoaches en input uit de sectoren.


configuratiekaarten AV-leertechnologie

Welke sector werkt met welk experimenteermateriaal?

Eind 2021 ontving ieder van de 6 Curio-sectoren experimenteermaterialen AV- en leertechnologie naar eigen keuze.

Doel : zelf laagdrempelig oefenen en uitproberen wat voor jou en je studenten werkt in je fysieke of hybride klas.

Mislukken mag, het gaat om de vrijheid zelf te kunnen testen. Oplossingen die populair zijn kun je jaarlijks (november) aanmelden voor de standaard Curio configuratiekaarten voor lesruimtes.


overzicht welk experimenteermateriaal / hardware waar?

vraag of idee: mail Björn Meijer

Inrichting lesruimtes

De fysieke onderwijsruimte betreft elke fysieke plek, inclusief leertechnologie, waar leren en lesgeven plaatsvinden. In je onderwijsontwerp houd je rekening met de soort onderwijsruimtes die nodig zijn voor de activerende leeractiviteiten die je ontwerpt.

Binnen Curio loopt een initiatief voor de werkgroep configuratiekaarten fysieke ruimte. Interesse? Mail: leren@curio.nl


inrichting fysieke ruimte | uitlegvideo