Docenten - Curio Hub
  
  

Mijn portaal      Studentenportaal       Updates       Bijlagen
-->

Didactiek

Blended ontwerp

Leerlandschap en tools

Creatie leerinhoud

Hulp en handleidingen

AVG


-->

Monitor leren en lesgeven met ICT

In 2023 vulden 534 Curio-docenten de monitor ‘leren en lesgeven met ICT’ van het Ixperium in. Dat is zo’n 30% van onze lesgevende collega’s. Doe je voordeel met de rapportage op teamniveau, sectorniveau en Curioniveau.

Iedere 2 jaar wordt dit landelijk onderzoek herhaald.

Volgens Graham maakt een instelling stappen met blended leren als zij inzet op 3 hoofdlijnen:

  • Strategie
  • Structuur
  • Ondersteuning

Voor dat laatste onderdeel bevroeg ons Leerlab Blended Herontwerp 397 Curio-docenten.

Welk soort ondersteuning zoek je wel/niet als het gaat over blended leren voor jezelf en je onderwijsteam?

 

Voorbeeld van een uitkomst

Vraag 14. Wat / welk middel ondersteunt jou bij het ontwerpen van blended leren?

  1. Goede voorbeelden (73%)
  2. Audio-visuele ondersteuning, denk aan podcast, video (41%)
  3. Een expert blended leren (38%)