Online interactieve lessen - Curio Hub
  
  

Mijn portaal      Studentenportaal       Updates       Bijlagen
-->

Didactiek

Blended ontwerp

Leerlandschap en tools

Creatie leerinhoud

Hulp en handleidingen

AVG


-->

Hoe hou je het behapbaar voor jezelf en je studenten?

 1. Zoek uit welke online middelen het best bij jou en je studenten passen.
 2. Check welke ‘hardware’ je daarbij nodig hebt.
 3. Kijk naar de online lesaanpak van collega’s.
 4. Experimenteer en leer.
 5. Benoem bij je studenten dat je bezig bent met uitproberen en leren.

Digitale les ontwerpen

Het vormgeven van afstandsonderwijs vraagt om een andere aanpak dan fysiek onderwijs. Het (her)ontwerpen van je les, blok of periode verhoogt het leerrendement en brengt rust. Idealiter heb je tijd en kennis om je hele opleiding, programma of cursus ‘blended’ te herontwerpen. De realiteit is dat dit binnen Curio nog in de kinderschoenen staat. Wil jou team hier actief mee aan de slag geef ons dan een seintje via: leren@curio.nl

Digitale lessen structureren

Eén van de meest essentiële onderdelen om succesvol afstandsleren aan te bieden is het logisch, gebruiksvriendelijk en studeerbaar structureren van je online lesaanbod. De lerenden hebben online nóg meer behoefte aan voorspelbaarheid en duidelijkheid. Zij willen in 1 oogopslag zien:

 • Wanneer doe ik wat?
 • Waar vind ik alle opdrachten?
 • Waarom moet ik dit leren?
 • Waar vind ik extra informatie en bronnen?
 • Hoe wordt er beoordeeld?
 • Waar lever je zaken in?
 • Hoe communiceer ik met docent en klasgenoten?

Globaal zijn er drie manieren (of een combinatie daarvan) om dit voor jouw lerende tot stand te brengen:

 1. Digitaal lesmateriaal op een platform van een uitgever of branche-organisatie.
 2. Zelf leerpaden / leerplanningen / curricula klaar zetten via een Curio-platform als Magister, Itslearning, mijnportaal, Teams.
 3. Werken met een auteurstool.

Hieronder vind je toelichting en wat voorbeelden bij deze 3 manieren.

Instructievideo's Teams

Curio gebruikt Teams als instrument voor videobellen en om de ‘online klas’ te ontmoeten. Afhankelijk van de leerdoelen, jouw doelgroep en je eigen didactische vaardigheden kunnen deze instructiekaarten en -video’s van nut zijn. Iedere instructiekaart is kort en krachtig, max. 2 A4-tjes.

Leervormen voor interactie

We weten allemaal dat de lerende het meest leert als hij zelf actief de leerstof verwerkt, oefent of traint. Een online aansturing of instructie duurt dus idealiter niet veel langer dan 10/15 minuten (spanningsboog).

Vooraf heb je op lesniveau of op programmaniveau (blended ontwerp) bedacht wanneer en hoe je studenten zelf aan de slag gaan met opdrachten, schrijven, filmen, oefenen, uitwerken of subgroepjes.

Welke leervorm of tool gebruik je dan wanneer? Hieronder een paar overzichten die kunnen helpen.

Online lesgeven

Op internet is natuurlijk een oneindige hoeveelheid aan info en voorbeelden over online lesgeven te vinden. Daar kan iedere collega zijn voordeel mee doen.

Ben je op zoek naar gerichte hulp om je digitale didactiek in fase 1, 2 en 3 te verbeteren dan raden we deze webinars van Irene van der Spoel aan:

Voorbeeldlessen van collega's

Leren online lesgeven is een proces van ’trial en error’. Stapje-voor-stapje ontdekken wat werkt en wat bij jou en je leerlingen past. Curio-collega’s tonen hoe verschillend dat eruit kan zien: