Online praktijklessen - Curio Hub
  
  

Mijn portaal      Studentenportaal       Updates       Bijlagen
-->

Didactiek

Blended ontwerp

Leerlandschap en tools

Creatie leerinhoud

Hulp en handleidingen

AVG


-->

voorbeelden mbo

Enkele voorbeelden van onze mbo-teams.

Didactiek en uitvoering

Volgens Marzano (in Ebbens & Ettekoven, 2005, p.34) verloopt het aanleren van vaardigheden volgens de volgende stappen:

 1. Voordoen
 2. Eigen maken
 3. Automatiseren

 

Voordoen

Het is online goed mogelijk de student te begeleiden bij stappen voorafgaand aan de feitelijke handeling of vaardigheid. Bijvoorbeeld door hen filmpjes van anderen die dezelfde handeling verrichten te laten analyseren, of door te werken met casusbeschrijvingen.

 • Bestaande ELO’s of brancheplatforms in het mbo hebben meestal al demovideo’s beschikbaar.
 • Zoek online naar bestaand beeldmateriaal zoals instructievideo’s, geanimeerde/nagespeelde situaties of goede voorbeelden.
 • Uitgeverijen van studiemateriaal hebben vaak passend digitaal materiaal beschikbaar.
 • Kijk welke (360′) video’s al beschikbaar zijn op Youtube of Vimeo (VR en AR).
 • Je kunt zelf een filmpje opnemen (kennisclip) of live uitzenden. Let erop dat je vanuit het perspectief van degene die het voordoet filmt. De student moet kunnen zien welke handelingen jij uitvoert om de vaardigheid aan te leren.

 

Eigen maken

Bij deze stap kun je optimaal gebruik maken techniek en apparaten die leerlingen/studenten dagdagelijks gebruiken. Vrijwel iedere leerling heeft een smartphone, dat is hun leefwereld. Laat hen via foto’s, een filmpje of vlog aantonen welke vaardigheden ze thuis, op het werk, de stage of elders oefenen.

Via rubrics of de vaak voorkomende mbo-indeling (Beginner-Gevorderd-Basis Beroepsbeoefenaar) kan dat eventueel op niveau worden aangetoond.

Om (van elkaar) leren te bevorderen is peerfeedback organiseren heel waardevol. Bovendien kan het werklast verminderen. Praktische tips bij het online organiseren van feedback op elkaars werk/vaardigheden:

 • Houd het simpel en overzichtelijk.
 • Geef duidelijk aan hoe je wilt dat je studenten elkaar feedback geven, geef zelf het goede voorbeeld.
 • Modereer! Het is belangrijk dat je studenten merken dat je ziet wat ze doen.
 • Complimenteer studenten die veel (goede) feedback geven.
 • Vraag studenten die niet actief zijn een tip/top te geven op de vaardigheid of de casus van de ander.

Sommige opleidingen gebruiken simulatieomgevingen om studenten op afstand te laten oefenen op vaardigheden.

Automatiseren

‘Automatiseren’ is bij sommige beroepen moeilijk uit te voeren zonder stage of school en bij andere beroepen/vakken juist redelijk eenvoudig te organiseren, bijvoorbeeld: snijtechnieken, verbandtechniek, programmeren). Zeker voor BBL-studenten is dit al hun realiteit, zij leren het beroep grotendeels op de werkvloer.

In het algemeen geldt bij deze stap hetzelfde als bij ‘eigen maken’. Laat studenten zelf hun foto’s, een filmpje of vlog aantonen dat ze (complexe) vaardigheden of processen op eindniveau beheersen.

Verzamel goede demovideo’s van studenten op niveau. Als zij toestemming geven groeit jouw/onze voorraad instructievideo’s.

Online valideren voortgang

Vakvaardigheden ontwikkelen lerenden op het werk/de stage en op school maar ook elders (bijbaan, vakantiebaantje of thuis). Het wordt steeds belangrijker per leerling tijd- en plaatsonafhankelijk te kunnen volgen én valideren wat buiten de schoolmuren geleerd wordt.

Idealiter hoeft de leerling datgene dat hij beheerst dan niet meer op school (onnodig) te herhalen, en mag verder met wat nog ontbreekt.