donderdag 16 februari 2023 - Curio Hub
  
  

Mijn portaal      Studentenportaal       Updates       Bijlagen
-->

Didactiek

Blended ontwerp

Leerlandschap en tools

Creatie leerinhoud

Hulp en handleidingen

AVG


-->

Team Dierverzorging start in periode 3 met het vouchertraject ‘blended ontwerp’ voor het herontwerpen van de niveau 3- en 4-opleidingen. De nieuwbouw van dierverblijven, het aangepaste kwalificatiedossier en het meer activerend laten leren van studenten zijn redenen om het onderwijsontwerp aan te passen.