Ontwikkeling fysieke ruimte caroussel - Curio Hub
  
  

Mijn portaal      Studentenportaal       Updates       Bijlagen
-->

Didactiek

Blended ontwerp

Leerlandschap en tools

Creatie leerinhoud

Hulp en handleidingen

AVG


-->

Test omgeving voor caroussel

Laten we dit eens aan de praat krijgen

In beeld:
techniek en technologie - TechLab - Bergen op Zoom

<p>Curio streeft naar <strong>activerend onderwijs</strong> dat studenten uitrust met vaardigheden en kennis die ze nodig hebben bij het werk in een <strong>constant veranderende (zorg)omgeving</strong>.</p> <p>We geloven dat ons <strong>ontwerp van “scenarioleren”</strong> studenten helpt om te trainen in een realistische situatie. Door het inzetten van <strong>interactieve leertechnologie zoals de simulatiepoppen</strong> en een zo echt mogelijke zorgomgeving kunnen de vaardigheden in steeds complexer wordende casussen herhaaldelijk kunnen worden ingetraind.</p>

Digicoach