De burcht, de stad en het platteland - Curio Hub
  
  

Mijn portaal      Studentenportaal       Updates       Bijlagen
-->

Didactiek

Blended ontwerp

Leerlandschap en tools

Creatie leerinhoud

Hulp en handleidingen

AVG


-->

Wat bedoelen we met de stad, de burcht en het platteland?

  • De Burcht: Hierin zitten de belangrijkste kernapplicaties van Curio. Het gebruik is verplicht en ze ondersteunen de formele processen. Ze zijn gestandaardiseerd en worden centraal beheerd, ondersteund en bekostigd.
  • De Stad: Hierin zitten de leerapplicaties waarbij sectoren en teams meer keuzevrijheid hebben. Deze worden ook centraal beheerd. De didactische ondersteuning ligt bij S&O en de digicoaches.
  • Het Platteland: Elke docent is vrij om applicaties uit het platteland te kiezen. Deze applicaties zijn goedgekeurd door Curio om te gebruiken. Ze worden niet centraalbeheerd. Ze worden ondersteund en evt. uitgegeven door een digicoach. Vergelijkbare applicaties uit de stad hebben de voorkeur ten opzichte van die uit het platteland.

Meer informatie vind je op tools.curio.nl

Curio leerlandschap (pdf)