Info (digitale) didactiek en online leren - Curio Hub
  
  

Mijn portaal      Studentenportaal       Updates       Bijlagen
-->

Didactiek

Blended ontwerp

Leerlandschap en tools

Creatie leerinhoud

Hulp en handleidingen

AVG


-->

Pedagogisch handelen

De pedagogische (opvoedkundige) rol van het onderwijs is voor onze vmbo-collega’s groter dan voor onze mbo-collega’s, die vaak oudere BBL-ers lesgeven, maar het is en blijft de basis voor iedere docent.

Het gaat er om dat ieder lesmoment, iedere interactie met de jongere een pedagogisch moment is. Oftewel, een moment waarop je de jongere bewust en (vaker) onbewust iets leert, iets meegeeft over jou, over de jongere zelf, en misschien wel over het leven.

Online pedagogisch begeleiden is lastiger omdat je een deel van je non-verbale en fysiek repertoire mist.

Bouw bewust online contactmomenten met leerlingen in waarbij je de tijd neemt om met ze te praten over bijvoorbeeld hun ervaringen met het onderwijs op afstand, de thuissituatie of de dynamiek in de klas.