Tips online binding

Binding verhogen

Op welke manier je ook les geeft, pedagogiek is in alle situaties belangrijk. Pedagogiek gaat over “de interactie tussen docent en leerling, het belang van die relatie en het zien van de ander.” (Van den Heuvel in De Knecht, 2018). Het ‘zien’ van de ander is online moeilijker omdat je elkaar minder direct meemaakt. Onderstaande tips helpen je om ook online een goede relatie met al je leerlingen te onderhouden. In lesperiodes met veel, of zelfs 100%, online les kan dat helpen. De tips zijn gebaseerd op theorieën van inclusieve pedagogiek. Gebruik vooral manieren die bij jouzelf passen.

Regisseer en wees rolmodel

Maak bespreekbaar

Zoek verbinding